Stowarzyszenie Wspólne Miejsce do Życia


Stowarzyszenie

Cel działania organizacji

 

 • Poprawa, jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historyczno-kulturowych, przyrodniczych, zastosowania nowych technologii poprawiających jakość życia oraz popularyzacji produktów lokalnych.
 • Promocja obszarów wiejskich.
 • Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
 • Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich.
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.
 • Poprawa estetycznego wyglądu wsi i osiedli.
 • Tworzenie miejsc wspólnego wypoczynku, zabawy, uprawiania sportu i rekreacji.
 • Kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych.
 • Promocja lokalnego produktu (turystycznego, gastronomicznego, artystycznego).
 • Wspieranie wszelkich lokalnych inicjatyw służących: zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, ochronie dziedzictwa kulturowego, ochronie środowiska i kształtowaniu przyjaznych człowiekowi warunków przestrzennych.
 • Inicjowanie, opracowanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi.
 • Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej. M. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi oraz przepisów prawa miejscowego.
 • Propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.
 • Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
 • Kształtowanie przyjaznych warunków służących uczestnictwu obywateli w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych.
 • Propagowanie działań na rzecz przejrzystości życia publicznego.
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych.

Dane stowarzyszenia

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Warlity Małe 8
  11-015 Olsztynek